dasar bayaran balik

Kami tidak dapat membatalkan atau membuat bayaran balik untuk pesanan setelah dibuat. Pesanan diproses dengan segera, dan tidak dapat dibatalkan. 

Semua penjualan adalah muktamad dan produk tidak boleh dikembalikan, ditukar atau dikembalikan, kecuali yang dibenarkan secara jelas dalam Terma dan Syarat sekiranya;

  • (a) anda menerima item yang tidak betul 
  • (b) produk itu rosak atau rosak semasa penghantaran,

theperfectgift.ae boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memberikan nota kredit untuk harga belian atau membolehkan anda menukar produk.