Syarat-syarat perkhidmatan

1. PENGHARGAAN DAN PENERIMAAN TERMA PERKHIDMATAN:

Perkhidmatan yang ditawarkan di www.theperfectgift.ae, diberikan kepada anda berdasarkan terma dan syarat Syarat Perkhidmatan ini ("Syarat Perkhidmatan"), dan sebarang peraturan atau polisi operasi yang mungkin diterbitkan oleh theperfectgift.ae di URL: www.theperfectgift.ae ("Perkhidmatan"). Syarat Perkhidmatan adalah perjanjian sah antara anda dan theperfectgift.ae ("theperfectgift.ae", "us", atau "we"). Dengan menggunakan Laman atau Perkhidmatan, termasuk tanpa batasan mendaftar ke Laman web atau membuat pesanan, anda (a) mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan secara jelas setuju untuk terikat secara sah oleh Syarat Perkhidmatan ini (termasuk dasar privasi kami (" Dasar Privasi "), (b) bersetuju untuk mengikuti Syarat Perkhidmatan ini dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur Laman dan Perkhidmatan kami, (c) menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, adalah penduduk Emiriah Arab Bersatu atau secara sah menyetujui bidang kuasa UAE untuk semua tujuan di Laman kami seolah-olah seorang penduduk, dan mempunyai hak, kewibawaan, dan kemampuan untuk memasuki Syarat Perkhidmatan ini (sama ada atas nama anda sendiri atau entiti yang anda wakili jika anda menggunakan Laman web ini bagi pihak entiti). Sekiranya anda tidak bersetuju dengan perkara di atas, anda tidak dibenarkan menggunakan Laman atau Perkhidmatan ini. Syarat Perkhidmatan (termasuk Dasar Privasi kami) merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan theperfectgift.ae dan menggantikan semua pr perjanjian antara pihak berkenaan mengenai perkara yang terkandung di sini. Syarat Perkhidmatan ini akan menggantikan sebarang syarat atau syarat berikutnya yang disertakan dengan sebarang pesanan pembelian, yang mana pemberitahuan bantahan diberikan dengan ini, sama ada terma atau syarat tersebut ditandatangani oleh theperfectgift.ae atau tidak. Sebarang tawaran oleh theperfectgift.ae bergantung pada penerimaan anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini. Hadiah yang boleh dimakan yang mengandungi bahan makanan mesti dimakan serta-merta atau sejurus selepas penghantaran. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya barang yang boleh dimakan ditinggalkan untuk tempoh masa selepas itu tamat tempoh. Ini termasuk kek, coklat, barangan bakeri dan semua barangan pembungkusan yang boleh dimakan di dalam hamper dan sebarang hadiah lain.

2. KANDUNGAN:

Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas segala data, teks, grafik, pesan, atau bahan lain ("Kandungan") yang dihantar, diposkan, atau diedarkan oleh anda melalui Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kandungan maklumat anda. Semua Kandungan yang anda hantar adalah tanggungjawab anda sendiri. theperfectgift.ae tidak mengawal Kandungan yang disiarkan oleh pengguna seperti anda melalui Perkhidmatan dan, dengan itu, tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti Kandungan tersebut. Dalam keadaan apa pun, theperfectgift.ae tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa Kandungan yang diposkan oleh pengguna atau pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tanggungjawab untuk sebarang kesalahan atau peninggalan dalam Kandungan apa pun atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan apa pun yang berlaku sebagai hasil penggunaan Kandungan yang disiarkan melalui Perkhidmatan. Tertakluk pada syarat-syarat Dasar Privasi theperfectgift.ae, anda bersetuju jika anda menyiarkan Kandungan di Laman theperfectgift.ae, anda memberikannya kepada theperfectgift.ae, dan penggantinya dan pemberi haknya, yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, kekal , lesen yang tidak dapat dicabut, di dalam dan ke Kandungan, untuk mengedarkan, memaparkan, mengubah, mengedarkan semula, melisensikan semula dan menghasilkan semula Kandungan tersebut kepada pengguna Perkhidmatan lain dan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan theperfectgift.ae. Anda juga memberikan hak kepada theperfectgift.ae untuk mengizinkan memuat turun dan mencetak keseluruhan atau sebahagian kandungan yang anda hantar ke Perkhidmatan theperfectgift.ae.

3. DASAR HAK CIPTA / BAHAN PELANGGARAN / DASAR DMCA:

Anda tidak boleh memposting, menyebarkan, atau menghasilkan semula dengan apa-apa bahan berhak cipta, tanda dagang, atau maklumat hak milik lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain tanpa mendapatkan persetujuan bertulis sebelumnya dari pemilik hak milik tersebut. Sekiranya anda memberitahu theperfectgift.ae mengenai dugaan pelanggaran hak cipta, pastikan untuk memberikan maklumat berikut: 1. Penjelasan mengenai karya berhak cipta yang anda duga dilanggar, atau, jika beberapa hak cipta dilindungi oleh satu pemberitahuan, daftar perwakilan karya sedemikian; 2. Penerangan mengenai bahan dan maklumat yang didakwa melanggarnya cukup untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut; 3. Maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan / atau alamat surat elektronik; 4. Pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, atau ejennya, atau undang-undang; dan 5. Pernyataan oleh anda bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat dan bahawa anda mempunyai wewenang untuk menegakkan hak cipta yang didakwa dilanggar. Kami boleh menghentikan keistimewaan mana-mana pengguna yang menggunakan Laman atau Perkhidmatan secara tidak sah untuk menghantar bahan yang dilindungi hak cipta tanpa lesen, persetujuan tersurat, pembelaan yang sah atau pengecualian penggunaan wajar untuk melakukannya.

4. HURAIAN PERKHIDMATAN:

theperfectgift.ae menyediakan pengguna dengan pelbagai perkhidmatan dalam talian, termasuk tetapi tidak terhad kepada: 1. Anda boleh mencari produk hadiah berdasarkan julat harga yang ditentukan, kesempatan di mana anda ingin membeli hadiah. Anda boleh menghantar e-mel produk hadiah kepada orang lain dengan mengklik idea hadiah dalam senarai hasil, dan kemudian mengklik "e-mel" di bawah keterangan produk. 2. Anda boleh mencari hadiah dengan mengklik Kategori Kejadian atau Daftar Kategori di bahagian atas mana-mana halaman di theperfectgift.ae. 3. Pembelian: theperfectgift.ae membolehkan anda membeli produk secara langsung melalui kedai theperfectgift.ae yang akan diatur oleh Syarat Perkhidmatan ini.

5. PERKHIDMATAN VOID DI MANA DILARANG:

Penggunaan Perkhidmatan adalah tidak sah sekiranya dilarang. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki hak, wewenang, dan kemampuan untuk memasuki Perjanjian ini dan mematuhi semua Syarat Perkhidmatan Perjanjian ini.

6. AKAUN:

Anda mempunyai pilihan untuk mendaftar dengan theperfectgift.ae jika anda ingin membuat dan mengakses profil anda, membeli produk dan melihat dan mengedit profil anda. Untuk mendaftar dengan theperfectgift.ae anda mesti memberikan alamat e-mel yang sah, yang akan digunakan sebagai pengecam unik untuk akaun anda, dan kata laluan. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan akaun, dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan. Dengan melayari laman web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) anda adalah pelanggan yang mendaftar untuk perkhidmatan tersebut; (ii) bahawa anda menggunakan perkhidmatan hanya untuk tujuan yang dibenarkan; dan (iii) anda bukan pesaing theperfectgift.ae, atau ejennya. Anda akan segera memberitahu kami tentang penggunaan kata laluan atau akaun tanpa kebenaran atau pelanggaran keselamatan yang lain. Anda bersetuju untuk keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. Sekiranya anda membuat akaun, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) anda tidak akan memilih atau menggunakan nama pengguna orang lain dengan niat untuk menyamar sebagai orang tersebut; (ii) anda tidak akan memilih atau menggunakan nama pengguna di mana orang lain mempunyai hak, jika anda tidak mempunyai kebenaran orang itu untuk menggunakan nama tersebut; (iii) anda tidak akan memilih atau menggunakan nama pengguna yang theperfectgift.ae mengikut budi bicara mutlaknya dianggap menyinggung perasaan; dan (iv) anda bukan pesaing theperfectgift.ae, atau ejennya.

7. TIADA "SPAMMING":

Anda tidak boleh menggunakan apa-apa ciri Perkhidmatan theperfectgift.ae untuk surat berantai, surat sampah, atau "Spamming" atau menggunakan senarai pengedaran dengan cara yang melibatkan mana-mana orang yang belum memberikan kebenaran khusus untuk dimasukkan dalam proses sedemikian . Iklan e-mel yang (a) ditujukan kepada penerima dengan siapa anda tidak mempunyai hubungan perniagaan atau peribadi yang ada dan (b) tidak dihantar atas permintaan atau dengan persetujuan nyata dari penerima untuk menerima komunikasi tersebut dari anda ( "Spam" atau "Spamming") dilarang sama sekali oleh theperfectgift.ae. Sekiranya anda menggunakan apa-apa ciri Perkhidmatan theperfectgift.ae untuk tujuan mengirim Spam, theperfectgift.ae berhak untuk segera menghentikan akses anda ke Perkhidmatan theperfectgift.ae dan untuk mencari jalan keluar undang-undang yang sesuai jika perlu. Sekiranya anda yakin bahawa pengguna lain menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae untuk Spam, sila maklumkan kepada theperfectgift.ae melalui e-mel atau telefon.

8. DASAR PRIVASI:

Ini adalah dasar theperfectgift.ae untuk menghormati privasi penggunanya. dasar theperfectgift.ae berkenaan dengan Maklumat Peribadi yang dikumpulkannya dari anda, maklumat apa yang dikumpulkan oleh pihak ketiga yang berafiliasi dengan theperfectgift.ae dari anda dan bagaimana maklumat tersebut digunakan diatur oleh Dasar Privasi theperfectgift.ae, yang boleh anda akses di sini:Polisi Laman Web.

9. PRODUK DAN PERKHIDMATAN PESANAN:

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas, dan mempunyai kad kredit yang sah, dengan kuasa penuh untuk menggunakannya, untuk menghantar pesanan untuk produk atau perkhidmatan melalui Laman web.

Harga; Warna; Ketersediaan: Semua harga yang disenaraikan di Laman web boleh berubah. Sekiranya produk disenaraikan dengan harga yang tidak betul atau dengan maklumat yang tidak betul kerana kesalahan tipografi atau kesalahan harga atau maklumat produk yang diterima dari pembekal kami, kami berhak, sebelum penerimaan pesanan anda menurut Dasar Penerimaan Pesanan kami yang dijelaskan di bawah, untuk menolak atau membatalkan pesanan tersebut sama ada pesanan tersebut telah disahkan dan kad kredit anda dikenakan atau tidak. Sekiranya kad kredit anda telah dikenakan untuk pembelian dan pesanan anda dibatalkan, kami akan segera mengeluarkan kredit ke akaun kad kredit anda dalam jumlah caj tersebut. Harap diperhatikan bahawa warna item dan produk mungkin bergantung pada monitor anda dan mungkin tidak ditunjukkan dengan betul. Ketersediaan produk dan item lain di Laman boleh berubah pada bila-bila masa, tanpa notis.

Dasar Penerimaan Pesanan: Penerimaan anda mengenai pengesahan pesanan elektronik atau bentuk pesanan lain tidak menunjukkan penerimaan kami terhadap pesanan anda, dan juga bukan merupakan pengesahan tawaran kami untuk menjual. Kami berhak setiap saat setelah menerima pesanan anda untuk menerima atau menolak pesanan anda dengan alasan apa pun. Kami berhak pada bila-bila masa setelah menerima pesanan anda, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda, untuk membekalkan lebih sedikit daripada kuantiti yang anda pesan dari sebarang barang. Kami mungkin memerlukan pengesahan atau maklumat tambahan sebelum menerima sebarang pesanan. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda bersetuju bahawa, jika kami membatalkan semua atau sebahagian pesanan anda atau jika kami memberikan anda kurang daripada kuantiti yang anda pesan, satu-satunya penyelesaian eksklusif anda adalah kami akan mengeluarkan kredit ke akaun kad kredit anda dalam jumlah dikenakan untuk bahagian yang dibatalkan atau kuantiti yang tidak disediakan. Syarat Pembayaran: Untuk setiap produk atau perkhidmatan yang anda pesan di Laman web ini, anda bersetuju untuk membayar harga yang berlaku untuk produk atau perkhidmatan tersebut (termasuk apa-apa yuran penghantaran untuk perkhidmatan penghantaran yang anda pilih) pada saat anda menghantar pesanan. Kecuali anda dan theperfectgift.ae telah bersetuju dengan pengaturan penagihan alternatif secara bertulis yang ditandatangani oleh Perfect Gift FZC, theperfectgift.ae akan secara automatik menagih kad kredit anda yang diserahkan sebagai sebahagian daripada proses pesanan untuk harga tersebut. Semua harga tidak akan dikembalikan. Pembelian anda tidak dikecualikan hanya kerana ia dilakukan melalui Internet atau dengan cara lain yang jauh.

Istimewa dan Promosi: Sila baca peraturan rasmi yang menyertai setiap tawaran khas, kupon dan diskaun yang mungkin kami tawarkan atau lakukan. Tawaran khas, kupon, atau potongan harga tidak dapat digunakan bersama dengan tawaran lain. Hadkan satu promosi setiap pesanan.

Penghantaran dan Penghantaran: theperfectgift.ae, bersama dengan penyedia perkhidmatan kami, kini menghantar ke Dubai sahaja. Kami akan berusaha untuk mencapai jangka masa yang dijangkakan. Kami akan menggunakan segala usaha yang wajar untuk memastikan bahawa penghantaran akan dilakukan pada tarikh penghantaran yang diminta atau semasa tempoh penghantaran. Anda mengakui bahawa tarikh penghantaran hanya anggaran yang tidak mengikat dan bahawa anda tidak mempunyai tuntutan terhadap kami atas kelewatan atau penghantaran awal. Beberapa produk mungkin tidak tersedia untuk penghantaran pada hari yang sama. Maklumat tersebut diberikan di halaman produk masing-masing. Kami tidak dapat menjamin masa penghantaran. Semua produk dianggap diterima semasa penghantaran produk ke alamat penerima yang ditentukan. theperfectgift.ae tidak bertanggungjawab untuk Bunga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kek, coklat, gula-gula, produk hadiah dan barang-barang terpelihara yang berkualiti rendah kerana;

• Alamat penghantaran yang salah diberikan oleh pengirim atau laluan semula yang diminta oleh pengirim.
• Penghantaran yang tidak berjaya timbul kerana penerima tidak hadir pada masa penghantaran di alamat yang diberikan oleh pengirim.
• Masalah kualiti produk disebabkan oleh pengendalian yang tidak betul oleh penerima.

Dasar Pembatalan Pesanan dan Dasar Pengembalian: theperfectgift.ae tidak membenarkan pesanan diedit atau dibatalkan setelah dihantar. Semua penjualan adalah muktamad dan produk tidak boleh dikembalikan, kecuali yang dibenarkan secara jelas dalam Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya (a) anda menerima barang yang tidak betul atau (b) produk tersebut rosak, rosak atau tidak dapat digunakan, theperfectgift.ae boleh, atas budi bicara mutlaknya, memberikan nota kredit untuk harga belian atau membolehkan anda menukar produk .

10. TIADA JUALAN ATAU PENGGUNAAN KOMERSIAL, PENGGUNAAN PERKHIDMATAN:

Hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae adalah hak peribadi anda. Anda bersetuju untuk tidak menjual semula atau membuat penggunaan komersial dari perkhidmatan theperfectgift.ae tanpa persetujuan nyata dari theperfectgift.ae. Anda tidak boleh membuat bot atau alat automatik yang dihasilkan komputer lain untuk menyalahgunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae dengan cara apa pun. Penggunaan yang merupakan penyalahgunaan akan ditentukan oleh theperfectgift.ae mengikut budi bicara mutlaknya. theperfectgift.ae berhak untuk menghentikan akaun anda jika theperfectgift.ae menentukan bahawa anda tidak mematuhi Syarat Perkhidmatan ini.

11. TINDAKAN PENGGUNA:

theperfectgift.ae berhak, tetapi tidak memikul tanggungjawab, untuk memantau atau menyemak tingkah laku anda di Laman theperfectgift.ae. Penggunaan Perkhidmatan theperfectgift.ae oleh anda tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan tempatan, nasional dan antarabangsa yang berlaku. Dalam menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae, anda bersetuju untuk tidak: 1) Menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae untuk tujuan haram; 2) Mengganggu atau mengganggu rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan theperfectgift.ae atau melanggar peraturan, dasar atau prosedur rangkaian tersebut; 3) Gunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae sehubungan dengan surat berantai, surat sampah, tinjauan, peraduan, skema piramid, atau gunakan senarai pengedaran termasuk mana-mana orang yang belum memberikan kebenaran khusus untuk dimasukkan dalam proses tersebut (komersial atau sebaliknya) ; 4) Menyampaikan melalui perkhidmatan theperfectgift.ae apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah, kasar, mengancam, memudaratkan, vulgar, cabul, seksual, atau lain-lain dari jenis atau sifat apa pun; 5) Menyerang privasi orang lain atau melanggar hak publisiti atau hak harta intelek (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, cap dagang dan hak paten) semasa menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae; 6) Kirimkan melalui perkhidmatan theperfectgift.ae segala bahan yang mendorong perlakuan yang boleh merupakan kesalahan jenayah, menimbulkan tanggungjawab sivil atau melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, negeri, nasional atau antarabangsa yang berlaku; 7) Mengganggu penggunaan Pengguna lain dan menikmati Perkhidmatan theperfectgift.ae; 8) Memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengancam atau melanggar hak undang-undang (seperti hak privasi dan publisiti) mana-mana pengguna lain; 9) Buat identiti palsu dengan tujuan menyesatkan orang lain mengenai identiti anda; 10) Gunakan, muat turun atau salin, atau berikan (sama ada atau tidak dengan bayaran) kepada seseorang atau entiti yang bukan pengguna theperfectgift.ae Perkhidmatan mana-mana direktori pengguna atau maklumat penggunaan theperfectgift.ae atau bahagiannya yang lain daripada dalam konteks penggunaan Perkhidmatan oleh anda sebagaimana yang dibenarkan di bawah Syarat Perkhidmatan ini; 11) Menghantar atau memuat naik sebarang bahan yang mengandungi virus, kuda trojan, worm, bom masa, bot batal, atau program lain yang berbahaya atau merosakkan; 12) Percubaan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke Perkhidmatan, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan, melalui perlombongan kata laluan atau cara lain; atau 13) Terlibat dalam tingkah laku lain yang, menurut budi bicara theperfectgift.ae, dianggap tidak sesuai, tidak dibenarkan atau tidak dibenarkan.

12. KESELAMATAN:

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan akaun anda, dan untuk semua dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda boleh menukar kata laluan anda atau maklumat akaun lain pada bila-bila masa dengan pergi ke halaman Akaun Saya setelah anda log masuk. Anda juga boleh membuat akaun baru mengikut keselesaan anda. Anda bersetuju untuk memberitahu theperfectgift.ae dengan segera mengenai penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan lain yang diketahui oleh anda. Anda mesti segera memberitahu theperfectgift.ae mengenai pelanggaran keselamatan sebenar atau nyata, seperti kehilangan, kecurian, atau pendedahan yang dibenarkan atau penggunaan akaun pengguna atau kata laluan. Sehingga theperfectgift.ae diberitahu mengenai pelanggaran keselamatan, anda akan tetap bertanggungjawab atas penggunaan Perkhidmatan theperfectgift.ae yang tidak dibenarkan melalui akaun anda. Sebagai pertimbangan untuk menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae, anda setuju untuk: (1) memberikan maklumat terkini, lengkap, dan tepat tentang anda apabila diminta untuk melakukannya oleh Perkhidmatan, dan (2) mengekalkan dan mengemas kini maklumat ini sebagaimana yang diperlukan untuk menyimpan ia terkini, lengkap dan tepat. Sekiranya ada maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran asal atau dalam Akaun Saya tidak tepat, theperfectgift.ae berhak untuk menghentikan akaun anda dengan segera dan hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae.

13. INDEMNIFIKASI:

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan theperfectgift.ae, ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, pengarah, pengganti dan penyerah hak yang tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda, pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini oleh anda, pelanggaran oleh anda (atau pengguna Perkhidmatan lain yang menggunakan akaun anda) terhadap harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti atau pelanggaran sebarang undang-undang atau peraturan tempatan.

14. MODIFIKASI KEPADA PERKHIDMATAN DAN TERMA PERKHIDMATAN:

theperfectgift.ae berhak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan theperfectgift.ae tanpa pemberitahuan kepada anda. theperfectgift.ae tidak akan bertanggungjawab kepada anda sekiranya theperfectgift.ae mengubah atau menghentikan Perkhidmatannya. theperfectgift.ae berhak untuk mengubah Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa, berkuat kuasa dengan segera setelah dipaparkan di Laman web kami. Sekiranya anda melanggar Syarat Perkhidmatan ini, kami mungkin menghentikan penggunaan Laman web oleh anda, melarang anda untuk menggunakan Laman atau Perkhidmatan di masa hadapan, dan / atau mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap anda. Anda boleh mencetak salinan Syarat Perkhidmatan ini menggunakan fitur cetak di penyemak imbas anda. Kami mencadangkan menyimpan salinan untuk rujukan masa depan anda. Adalah tanggungjawab anda untuk mengunjungi pautan "Syarat Perkhidmatan" secara berkala di bahagian bawah laman utama kami untuk mengkaji versi Terma Perkhidmatan terkini. Anda boleh menggunakan penyemak imbas anda untuk mencetak salinan Syarat Perkhidmatan yang dikemas kini.

15. TRANSAKSI DENGAN ORGANISASI PIHAK 3RD:

theperfectgift.ae tidak akan bertanggungjawab atas interaksi anda dengan mana-mana peniaga dan / atau peruncit yang terdapat di atau melalui Perkhidmatan theperfectgift.ae. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran dan pengiriman barang dan perkhidmatan, dan apa-apa syarat, syarat, jaminan atau perwakilan lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Urus niaga ini semata-mata antara anda dan peniaga dan / atau peruncit tersebut. theperfectgift.ae tidak berkewajiban untuk terlibat dalam perselisihan antara peserta di theperfectgift.ae Service, atau antara peserta di theperfectgift.ae Service dan pihak ketiga mana pun.

16. PAKAIAN KE LAMAN PIHAK KETIGA:

Mana-mana laman web yang boleh diakses melalui pautan yang termasuk dalam Perkhidmatan theperfectgift.ae yang membawa anda keluar dari perkhidmatan theperfectgift.ae tidak berada di bawah kawalan theperfectgift.ae dan theperfectgift.ae tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan, produk atau perkhidmatan mana-mana pautan laman web. Semua laman web tersebut hendaklah tertakluk pada dasar dan prosedur pemilik laman web tersebut. Kami menggalakkan anda untuk membaca polisi tersebut dan mengetahui hak anda di bawah mana-mana laman web yang anda lawati.

17. PELAKSANAAN TERMA OLEH PENGGUNA LAIN:

theperfectgift.ae meminta anda berpartisipasi dalam memastikan bahawa semua pengguna mengikuti syarat-syarat Syarat Perkhidmatan ini dengan melaporkan sebarang ulasan pengguna atau posting atau mesej lain yang melanggar syarat ini. Untuk melaporkan pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini, sila e-mel kepada kami di cs@theperfectgift.ae.

18. PENAFIAN JAMINAN / PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB:

PENAFIAN WARANTI: ANDA JELAS MENYETUJUI BAHWA PENGGUNAAN LAMAN, PERKHIDMATAN DAN PRODUK ANDA YANG DIBELI ADALAH DI RISIKO ANDA. LAMAN, PERKHIDMATAN DAN PRODUK YANG DIBELI DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". THEPERFECTGIFT.AE MENJELASKAN SEMUA JAMINAN DARI SETIAP JENIS, APABILA EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERBARU DAN BUKAN. THEPERFECTGIFT.AE TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN bahawa PERKHIDMATANNYA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, ATAU PERKHIDMATANNYA TIDAK AKAN TIDAK TERGANGGU, MASA, SELAMAT, ATAU KESILAPAN. THEPERFECTGIFT.AE TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU KEBERKESANAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SETIAP MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN ATAU KESELURUHAN DALAM PERISIAN AKAN DIPERBAIKI. ANDA MENGAKUI BAHAWA THEPERFECTGIFT. TIDAK MENGENDALIKAN KANDUNGAN, MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH PENGIKLAN, PIHAK KETIGA ATAU PENGGUNA LAIN DI ATAU MELALUI PERKHIDMATAN, TERMASUK TAPI TIDAK TERHAD UNTUK MAKLUMAT, PRODUK, ATAU PERKHIDMATAN. PIHAK KETIGA ATAU KANDUNGAN DISEDIAKAN OLEH PENGGUNA LAIN. THEPERFECTGIFT.AE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK DAN TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN ATAU PERWAKILAN TERHADAP KETEPATAN, MATA WANG, KELENGKAPAN, KEPERCAYAAN, KEGUNAAN ATAU KEPUTUSAN KANDUNGAN ATAU PRODUK YANG DITERBITKAN ATAU DIPEROLEH TIDAK DIBAWA DENGAN DIPEROLEH TERSEBUT ATAU DIPEROLEH TIDAK DIBAWA DENGAN TERSEDIA PERKHIDMATAN THEPERFECTGIFT.AE. ANDA AKAN SANGAT BERTANGGUNGJAWAB ATAU KERUSAKAN SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU HILANG DATA YANG HASIL DARI PERHATIAN ANDA UNTUK MENGUNDUH SETIAP BAHAN DARIPADA PERKHIDMATAN THEPERFECTGIFT.AE. THEPERFECTGIFT.AE TIDAK MEMBERI JAMINAN TENTANG BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATANNYA ATAU SETIAP TRANSAKSI YANG DIHASILKAN MELALUI PERKHIDMATANNYA. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, APABILA Lisan atau Tertulis, DIPEROLEHI OLEH ANDA DARI THEPERFECTGIFT.AE ATAU MELALUI THEPERFECTGIFT. SEBUAH PERKHIDMATAN HENDAK MENCIPTAKAN JAMINAN TIDAK DIBUAT DI SINI. BEBERAPA JURISDIKSI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERTENTU, TETAPI BEBERAPA PENGECUALIAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

HAD LIABILITI: ANDA SETUJU BAHAWA, KECUALI SEPERTI YANG DITETAPKAN DI SINI DI SINI, THEPERFECTGIFT.AE, PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA, PEGAWAI, PEGAWAI, PEGAWAI, LESEN, DAN PEMBEKAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU SETIAP LAIN DALAM APA-APA CARA HUBUNGAN KAMI DENGAN ANDA (TERMASUK PRODUK, PERKHIDMATAN, ATAU KANDUNGAN) ATAU BAHAN-BAHAN PIHAK KETIGA ATAU LAMAN WEB: TIDAK LANGSUNG, CONTOH, KHUSUS, INSIDEN, PUNITIVE ATAU KERUGIAN, KEROSAKAN, KEROSAKAN, KEROSAKAN ATAU DIGUNAKAN, DITANGGUHKAN OLEH ANDA ATAU SETIAP PIHAK KETIGA, APABILA DALAM TINDAKAN DALAM KONTRAK ATAU TORT, BERKAITAN DENGAN PRODUK KAMI ATAU AKSES ANDA, DAN PENGGUNAAN, LAMAN KAMI ATAU LAIN-LAIN LAMAN WEB PIHAK KETIGA HYPER-LINKED, WALAUPUN JIKA KAMI ADA TELAH DIHASILKAN, ATAU SEDANG DIKETAHUI, KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. TIDAK MENGHADAPI APA-APA YANG TERHADAP KONTRASI, TANGGUNG JAWAB KAMI KEPADA ANDA ATAU KERUSAKAN YANG BERKAITAN DARI ATAU BERKAITAN DENGAN APA-APA CARA HUBUNGAN KAMI DENGAN ANDA (TERMASUK PRODUK KAMI, PERKHIDMATAN, ATAU KANDUNGAN LAMAN), ATAU BAHAN YANG DIBERI ATAU SIAPA BAHAN DAN TENTANG BENTUK TINDAKAN), AKAN SETIAP MASA DIBATASKAN KEPADA JUMLAH YANG DIBAYAR KEPADA THEPERFECTGIFT. SEBAGAI TRANSAKSI YANG BERLAKU MEMBERI RISIKO ATAS TANGGUNGJAWAB, ATAU, JIKA TIDAK ADA TRANSAKSI YANG DIBAYAR BERKAITAN DENGAN TANGGUNGJAWAB, JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA KEPADA THEPERFECTGIFT.AE DALAM DUA BULAN SEBELUM (12) BULAN DAN DUA DIRHAM UAE YANG DILAKUKAN (AED200).

DASAR PEMERIKSAAN: PENAFIAN JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB YANG DILETAKKAN DI ATAS ADALAH ELEMEN PENTING DASAR PERJANJIAN ANTARA THEPERFECTGIFT.AE DAN ANDA. THEPERFECTGIFT.AE TIDAK BOLEH MEMBERIKAN LAMAN (TERMASUK PRODUK, PERKHIDMATAN, DAN KANDUNGAN) DENGAN DASAR EKONOMI YANG TERSEBUT TANPA BATASAN. PENAFIAN JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBAIKAN PEMBEKAL THEPERFECTGIFT.AE.

19. PENYELESAIAN PERBINCANGAN:

PERJANJIAN UNTUK MENGATASI PERBEZAAN: DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, ANDA JELAS MENYETUJUI BAHAWA TUNTUTAN UNDANG-UNDANG, PERBINCANGAN ATAU KONTROVERSI LAIN DI ANTARA ANDA DAN PENGALAMAN. SESUAI YANG TELAH BERKAITAN DENGAN ATAU LAIN YANG BERKAITAN DENGAN SETIAP CARA KE LAMAN, PERKHIDMATAN ATAU PRODUK, MENGENAI PERMOHONAN , PENGUATKUASAAN ATAU KEBERSIHAN SETIAP PERUNTUKAN TERMA PERKHIDMATAN INI ATAU DASAR DAN AMALAN PRIVASI KAMI ("PERBINCANGAN" KOLEKTIF), HARUS DISELESAIKAN DALAM PERBINCANGAN SULIT. ANDA BERSETUJU SECARA KHUSUS BAHAWA ANDA BERUSAHA UNTUK MENYELESAIKAN SEMUA PERBEZAAN DALAM TENTANG ARBITRASI, DAN ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA BERSEDIA DAN MENGETAHUI MEMENUHI HAK ANDA MENJADI PERCUBAAN OLEH JURY DAN MENYELESAIKAN YANG DIPEROLEH DALAM UNDANG-UNDANG DI MAJLIS.

Setiap pihak bersetuju membayar yuran dan perbelanjaan peguamnya sendiri kecuali ada peruntukan undang-undang yang mengatur yang mewajibkan pihak yang berkuasa membayar yuran dan perbelanjaan peguam. Walau apa pun yang disebutkan di atas, sejauh mana Perselisihan timbul dari pelanggaran hak harta intelektual atau theperfectgift.ae anda dengan cara apa pun, kedua-dua pihak bersetuju bahawa pihak yang tidak melanggar boleh meminta pemulihan yang tidak dapat diselesaikan (atau sejenis bantuan undang-undang mendesak yang setara) dalam mahkamah negeri atau persekutuan yang sesuai dengan bahagian "Undang-undang yang Mengatur" di bawah, dan kedua-dua pihak bersetuju untuk bidang kuasa dan tempat eksklusif di mahkamah tersebut.

Pengabaian Timbang Tara Kelas: Sejauh yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, semua Perselisihan diselesaikan dengan mengikat timbang tara rahsia secara individu. Anda dengan tegas bersetuju bahawa tidak ada Perselisihan lain yang akan disatukan atau digabungkan dengan Pertikaian anda, sama ada melalui proses timbang tara kelas atau sebaliknya ("Timbang Tara Kelas"). Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana penimbang tara yang ditugaskan untuk Pertikaian tidak mempunyai kuasa untuk melakukan Timbang Tara Kelas dan penimbang tara tersebut hanya akan mendengar Pertikaian individu. Dengan menggunakan Laman web atau Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda secara sukarela dan tanpa sengaja melepaskan hak untuk mengambil bahagian sebagai wakil atau ahli mana-mana kelas penuntut yang berkaitan dengan mana-mana Pertikaian yang dikenakan arbitrase di bawah Syarat Perkhidmatan ini, sehingga anda tidak berhak untuk menimbangtara sebarang Pertikaian sebagai wakil, tindakan kelas atau dengan kapasiti peguam umum.

Undang-Undang Diterima Pakai: Syarat Perkhidmatan ini dan semua Perselisihan akan diatur dalam semua hal oleh undang-undang UAE, karena berlaku untuk perjanjian yang dimeterai dan harus dilaksanakan sepenuhnya di dalam UAE antara penduduk UAE, tanpa memperhatikan konflik ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam sebarang timbang tara, kedua-dua pihak bersetuju bahawa penimbang tara harus menghormati tuntutan hak istimewa dan privasi yang diakui di bawah undang-undang UAE.

Kebolehasingan: Sekiranya mana-mana bahagian dari bahagian "Penyelesaian Pertikaian" ini (kecuali Pengecualian Timbang Tara Kelas) anda dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh mana-mana penimbang tara atau mahkamah bidang kuasa yang kompeten, bahagian yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dipotong dan dikeluarkan dari Syarat Perkhidmatan, dan baki bahagian (termasuk Perjanjian Anda untuk Menimbangtara Perselisihan) akan tetap mengikat anda dan theperfectgift.ae. Namun, jika ada penimbang tara yang menganggap Pengabaian Timbang Tara Kelas anda tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka keseluruhan bahagian "Penyelesaian Pertikaian" ini akan terbatal. Dalam keadaan seperti itu, anda dengan tegas mengakui dan setuju bahawa: (i) semua Perselisihan akan diatur dalam semua hal oleh undang-undang UAE kerana berlaku untuk perjanjian yang dimeterai dan dilaksanakan sepenuhnya di dalam UAE antara penduduk UAE, tanpa mengira konflik peruntukan undang-undang; (ii) semua Pertikaian diselesaikan oleh mahkamah yang terletak di UAE; dan (iii) anda akan tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah untuk tujuan pengadilan untuk Pertikaian tersebut. Dengan kata lain, anda bersetuju bahawa Pengabaian Timbang Tara Kelas anda tidak boleh dipisahkan dari Perjanjian anda ke Pertikaian Timbang Tara. Kecuali jika disetujui secara bertulis, anda secara jelas mengakui dan setuju bahawa itu adalah niat anda dan niat theperfectgift.ae untuk tidak meneruskan sebarang Pertikaian melalui Arbitrase Kelas.

20. DI LUAR UAE:

Kami tidak menyatakan bahawa Laman, Perkhidmatan, Kandungan atau produk yang tersedia untuk pembelian sesuai untuk akses atau penggunaan di luar UAE. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman atau Perkhidmatan kami dari luar UAE melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan. Sekiranya ada ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut akan dicabut dan semua ketentuan yang tersisa akan ditegakkan.

21. PERUNTUKAN UMUM:

Sekiranya mana-mana ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan yang selebihnya akan tetap berlaku dan berkuatkuasa penuh dan peruntukan yang tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dianggap diubah sehingga sah dan dapat diberlakukan kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Judul bahagian dalam Syarat Perkhidmatan adalah untuk kemudahan dan tidak menentukan, membatasi, atau memperluas ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan. Seperti yang digunakan di sini, istilah "termasuk" bermaksud "termasuk tanpa batasan". Kegagalan kita untuk menegakkan hak atau peruntukan tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Kedua-dua pihak bukan ejen atau rakan dari pihak lain. Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh diberikan oleh anda tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu dan sebarang percubaan penugasan yang melanggar perkara di atas akan terbatal. Kami mungkin memberikan mana-mana hak kami di bawah Syarat Perkhidmatan ini tanpa persetujuan bertulis anda sebelumnya, kepada pihak ketiga mana pun. Syarat-syarat Syarat Perkhidmatan ini akan mengikat pekerja yang dibenarkan. theperfectgift.ae boleh memberi notis kepada anda melalui e-mel, pengeposan di Laman web, atau cara lain yang munasabah. Anda mesti memberi notis kepada theperfectgift.ae secara bertulis melalui e-mel atau yang dinyatakan sebaliknya oleh theperfectgift.ae.

22. PENAMATAN:

theperfectgift.ae, mengikut budi bicara kami, boleh menghentikan Perkhidmatan theperfectgift.ae atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda pada bila-bila masa, atas sebab apa pun, atau tanpa sebab, termasuk tanpa batasan, jika kelakuan anda tidak mematuhi terma dan syarat Syarat Perkhidmatan ini. theperfectgift.ae tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana pihak atas penamatan Perkhidmatan theperfectgift.ae atau penamatan penggunaan Perkhidmatan theperfectgift.ae oleh anda. Anda boleh menghentikan penyertaan anda dalam Perkhidmatan theperfectgift.ae dengan memberitahu theperfectgift.ae. Sekiranya anda keberatan terhadap apa-apa terma dan syarat dari Syarat Perkhidmatan atau apa-apa pengubahan selanjutnya yang dibuat oleh theperfectgift.ae pada Syarat Perkhidmatan, satu-satunya jalan keluar anda adalah dengan segera: (1) menghentikan penggunaan Perkhidmatan theperfectgift.ae; dan (2) beritahu theperfectgift.ae mengenai penamatan anda dan, mengikut budi bicara anda, memberitahu theperfectgift.ae mengenai sebab-sebab penamatan anda. Setelah penamatan penggunaan Perkhidmatan theperfectgift.ae oleh anda, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan theperfectgift.ae akan dihentikan serta-merta. Anda tidak akan mempunyai hak dan theperfectgift.ae selepas itu tidak akan mempunyai kewajipan untuk meneruskan pesanan yang belum dibaca atau tidak dihantar kepada anda atau pihak ketiga bagi pihak anda. Selanjutnya, penamatan penggunaan Laman web atau Perkhidmatan anda tidak akan menamatkan sebarang syarat yang secara semula jadi akan bertahan, termasuk tanpa batasan, Bahagian 1 hingga 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 hingga 15,18 hingga 22.